SÜMDER 12. GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurulunun 28 Ekim 2018 tarihinde saat 13’de Ziraat Mühendisleri Odası’nın İstanbul Şubesinin Caferağa Mah. Neşet Ömer Sk. No:13/8 Kadıköy-İstanbul Adresinde bulunan merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına, bu toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının 18 Kasım 2018 günü saat 13’de aynı gündemi görüşmek üzere aynı adreste toplanmasına karar verilmiştir. Duyurunun web sayfası, e-posta, sms ve telefon aracılığı ile yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

  • Açılış ve Yoklama,
  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
  • Faaliyet raporlarının okunması,
  • Denetim raporunun okunması,
  • Tahmini bütçenin okunması ve ibra edilmesi,
  • 2017 yılı ve öncesi ödenmeyen aidatların affı,
  • Gayrimenkul alım yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
  • Dernek organlarının seçimi,
  • Dilek ve temenniler,
  • Kapanış.

(Duyuru İlan Tarihi: 12.10.2018)

About sumder