SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ’NİN DEĞERLİ ÜYELERİ VE KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği’nin dört dönem Başkanlığını yapmış olan değerli üyemiz ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Hocamız Prof. Dr. Meriç ALBAY, 18 Kasım 2018 Pazar günü yapılan 12. Genel Kurul sonunda görev almayarak, yeni yönetime bayrağı devretmiştir.

Tüm meslek örgütlerinde olduğu gibi Su Ürünleri Mühendislerinin de mesleki haklarının gözetilmesi ve takip edilmesi devamlılık arz eden sağlam bir örgütlenme ile mümkündür. Bu yapı, idealist bir yaklaşımla her bir meslek üyesinin üstüne düşen vazifeyi yerine getirmesini gerektirir. Prof. Dr. Meriç ALBAY üstüne düşen bu görevi yılmadan layıkıyla yerine getirmiş, görev yaptığı süre boyunca mesleki haklarımızın kanunlarla ve yönetmeliklerle desteklenmesi gerektiğini sürekli ifade etmiştir. Bu hakların elde edilmesi için her platformda ve özellikle Kamu Kurumları nezdinde başta meslek tanımı olmak üzere Su Ürünleri Mühendislerinin görev alanları hakkında gerekli girişimlerde bulunmuş ve kurumları bu konuda bilgilendirmek ve ikna etmek amacıyla özveriyle mücadele etmiştir. Sayın Prof. Dr. Meriç ALBAY, Su Ürünleri Mühendisleri ailesinin bir ferdi olarak bu mücadelesine yine aynı azimle devam etmektedir.

Prof. Dr. Meriç ALBAY, hem Su Ürünleri Mühendisi hem de Bilim İnsanı kimlikleri ile suyun, su kaynaklarının ve burada yaşayan tüm canlıların tespiti, korunması, sağlığı, üretimi, işlenmesi, kalite kontrolü ve nihayet gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasında en büyük sorumluluğun Su Ürünleri Mühendislerine düştüğünü her platformda vurgulamaktadır. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinçle kendini geliştirmesi ve görev yapmasının önemini her zaman belirterek meslektaşlarımız üzerinde farkındalık yaratmıştır. Dünya çapında kabul gören Su Ürünleri Mühendisliği mesleğinin ülkemizde hak ettiği değeri kazanmasının ancak meslek bilinci ve sorumluluğuyla birlikte hareket ederek olacağını, bunun da kanunlar ve yönetmeliklerle desteklenmeden gerçekleşmeyeceğini de her zaman ifade etmektedir. Kanunlara ve özellikle 5996 Sayılı Kanuna dayalı olarak yayımlanan yönetmeliklerde meslektaşlarımızın yetkilendirilmesi hususunda Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunmuş, istihdam olanaklarının artırılması için Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri ile temasa geçmiştir. Devlet organlarının yanı sıra, sıkça meslektaşlarımız ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sektördeki aksaklıkların tespiti ve bunların iyileştirilmesi yönünde fikir alışverişlerine de önem vermiştir. Prof. Dr. Meriç ALBAY bugüne dek katıldığı birçok konferans ve verdiği birçok seminerde meslek birliğinin önemini ve Su Ürünleri Mühendislerinin haklarını elde etmesinin birlikte hareket etmekten geçtiğini vurgulamıştır.

Yeni yönetim olarak görevimiz, Derneğimizin üstlendiği misyonu Prof. Dr. Meriç ALBAY’ın bıraktığı yerden devam ettirmek ve tükenmeyen enerjisi ve meslek aşkından feyz alarak kendisiyle birlikte meslektaşlarımızın hakları için mücadeleye devam etmektir.

Yeni yönetim olarak bizlerin, Siz değerli Su Ürünleri Mühendislerinin gayret ve destekleriyle bu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize olan inancımız tamdır.

Sayın hocamız Prof. Dr. Meriç ALBAY’a Mesleğimize ve Derneğimize katkılarından dolayı teşekkür eder, akademik hayatında başarılar dileriz.

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

About sumder