OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulunun 3 Eylül 2023 tarihinde saat 13’de Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Caferağa Mah. Neşet Ömer Sk. No:13/8 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere çoğunluklu olarak toplanmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 17 Eylül 2023 tarihinde saat 13.00’de aynı gündemi görüşmek üzere yukarıda belirtilen aynı adreste çoğunluksuz olarak toplanmasına, Olağanüstü Genel Kurul Duyurusunun üyelerimize derneğimiz Web Sayfası ve Sosyal Medya Hesapları aracılığı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

GÜNDEM

  • Açılış ve Yoklama,
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması,
  • Faaliyet Raporunun Okunması,
  • Denetim Raporunun Okunması,
  • Derneğin Feshinin Görüşülmesi,

Kapanış.

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

 

About sumder