SÜMDER 13. GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurulunun 14 Kasım 2021 tarihinde saat 13’de Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Caferağa Mah. Neşet Ömer Sk. No:13/8 Kadıköy-İstanbul adresinde bulunan merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere çoğunluklu olarak toplanmasına, bu toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 28 Kasım 2021 günü saat 13.00’da aynı gündemi görüşmek üzere yukarıda belirtilen aynı adreste çoğunluksuz olarak toplanmasına karar verilmiştir.

Duyurunun üyelerimize derneğimiz Web Sayfası, Sosyal Medya Hesapları, E-Posta, SMS ve/veya Telefon aracılığı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

 

GÜNDEM

  • Açılış ve Yoklama,
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
  • Faaliyet raporlarının okunması,
  • Denetim raporunun okunması,
  • Tahmini bütçenin okunması ve ibra edilmesi,
  • 2020 yılı ve öncesi ödenmeyen aidatların affı,
  • Gayrimenkul alım yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
  • Dernek organlarının seçimi,
  • Serbest gündem, dilek ve temenniler,
  • Kapanış.


About sumder